Hizmetlerimiz

Ekspertiz

Ekspertiz, ihbarın tarafımıza iletilmesini takiben taraflarla görüşerek nakliyeye, hasarın oluş nedenine ve talebe konu tüm belgelerin temini, hasarın nedeninin tespiti, yerinde ekspertiz, hasarın niteliğinin ve miktarının tespiti ile yönetimi, sovtaj araştırması, rücu muhatabının tespiti ve raporlamayı içermektedir.

Yük hasar tespiti

Hasarın niteliği ve miktarının tespitini, sovtaj araştırmasını ve raporlanmayı içermektedir.

Yükleme gözetimi

Yükleme öncesi yüklerin ve araçların (konteyner, gemi ya da kamyon) uygunluk gözetim hizmetidir. Nakliye esnasında yükün hasarlanmasına ya da bozulmasına neden olabilecek sorunların ve risklerin olup olmadığı ve ayrıca kamyonda, gemide ya da konteynerde önceki yüklerden kalan kalıntıların olup olmadığı tespit edilmesini içermektedir.

Boşaltma gözetimi

Boşaltmaya nezaret edilerek, nakliye esnasında ya da boşaltma esnasında yükün hasar görmüş olup olmadığının tespitini içermektedir.

Bağlama/Lashing Kontrolü

Tır, kamyon, gemi veya konteynerde taşınacak olan ticari malın denize ve nakliyeye elverişli şekilde bağlanmasının ve sabitlenmesinin kontrolü işlemidir.

Miktar gözetimi

Kantar gözetimi, araç takibi ve puantajı içermektedir. 

Draft Survey

Suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, gemideki bir takım stabilite cetvellerinin yardımı ile geminin boş ve dolu vaziyetteki ağırlığının hesaplanarak mal miktarının bulunmasıdır.